Door Metten EU Consulting te verlenen diensten:

Achtergrond. Het grootste gedeelte van de economisch relevante wet- en regelgeving vindt zijn oorsprong in de Europese Unie. Binnen het op Europees niveau bepaalde kader is de speelruimte van "Den Haag", Kamers en regering, nog maar heel beperkt.
Anticiperen op Europese regelgeving en rekening houden met dit Europese kader levert kansen op en kan veel geld besparen.
Metten EU Consulting biedt vanuit zijn specifieke expertise drie oplossingsrichtingen aan:

Meer informatie? Stuur een email naar ametten@worldonline.nl, of bel 023-5251977.