Curriculum Vitae Drs. Alman Metten

Heden
01.01.2009
Directeur Metten EU Consulting  
BV omgezet in eenmanszaak, met grotere nadruk op economisch onderzoek
 

Klanten in 2008:

SEOR BV

Klanten in 2007:

SEOR BV

NCDO

Hivos

Lysias Advies BV

Klanten in 2006:

NCDO

Hivos

Klanten in 2005:

NCDO

Hivos

Heliomare-onderwijs

Aegon

klanten in 2004:

Aegon

NCDO

Ago Salverda Producties BV

klanten in 2003:

NCDO

Provincie Noord-Holland

Aegon

klanten in 2002:

Provincie Noord-Holland

Aegon

klanten in 2001:

Consumentenbond

Provincie Noord-Holland

Het Financiële Dagblad

klanten in 2000:

Staalregio’s in de EU

Noordzeehavens (deelopdracht)

Een delegatie in het Europese Parlement

14.04.2000
Metten EU Consulting BV opgericht

08.07.1999

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
1984-1999   Lid Europees Parlement
 

Voornaamste activiteiten (economie):
De volledige 15 jaar ben ik lid geweest van de  Commissie voor Economische en Monetaire zaken en Industriebeleid. Deze commissie was verantwoordelijk voor de Interne Markt, het Mededingingsbeleid, het Midden- en Kleinbedrijf, het Industriebeleid, de Globale Richtsnoeren voor het economisch beleid, en, samen met de subcommissie monetaire zaken, voor het Monetaire beleid.

In deze periode heb ik zeven jaar de enorme portefeuille van deze commissie gecoördineerd voor de grootste fractie, de sociaal-democratische. Dat hield in  dat ik eindverantwoordelijke was voor alle dossiers, daarbij de vrede moest bewaren tussen de verschillende nationaliteiten, en de onderhandelingen voerde met de andere fracties, de Commissie en de Raad. 
Aansluitend ben ik drie jaar  vice-voorzitter van deze commissie geweest.

Overige activiteiten:
De belangrijkste overige permanente parlementaire commissies waarvan ik gedurende de 15 jaar van mijn mandaat lid ben geweest, en de bijbehorende expertise heb opgebouwd, zijn die voor Energie, Onderzoek en Technologie;  voor Institutionele Zaken; en voor Milieubeheer, Volksgezondheid en Consumentenzaken
 

 

19.05.1995

Voorzitterschappen gemengde parlementaire commissies
Vanaf 1989 ben ik voorzitter geweest van de gezamenlijke commissie van het Europese en het Turkse Parlement, gevolgd door het voorzitterschap van de gezamenlijke commissie van het Europese en het Oostenrijkse Parlement (tot aan de Oostenrijkse toetreding in 1995). Voor mijn activiteiten als voorzitter van deze laatste commissie ben ik door Oostenrijk onderscheiden met het Große Silberne Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich, één van de hoogste Oostenrijkse onderscheidingen.
  Daarnaast ben ik lid geweest van de gezamenlijke commissie van het Hongaarse en het Europese Parlement, en van de gezamenlijke parlementaire commissie voor de landen die bij de Europese Economische Ruimte aangesloten waren. 
Door al deze lidmaatschappen ben ik goed op de hoogte van de politieke en praktische problemen met de uitbreiding van de Unie.
Parlementaire rapporten, adviezen en interventies
In deze 15 jaar zijn 14 rapporten en 15 adviezen van mij door het Parlement aangenomen (zie onder Artikelen op deze website), en heb ik 213 interventies in de plenaire vergadering gepleegd, voornamelijk als fractiewoordvoerder.
 

 

Netwerken
Vijftien jaar lidmaatschap van het Europees Parlement hebben voor de opbouw van een zeer uitgebreid persoonlijk netwerk in Europa gezorgd. Veel ex-collega's zijn nu lid van hun nationale parlement, of van de regionale of nationale regering.
1972-1984 (Wetenschappelijk) medewerker aan de Universiteit van Amsterdam

Opleiding:

1976    Doctoraal Sociologie (Universiteit van Amsterdam)
1967 Gymnasium-ß Felisenum (Velsen-Zuid)

09.10.1948

Geboren te Haarlem